Hlasování poslance
Mgr. Roman Sklenák
1. schůze

Procedurální hlasování
12, 14 (27. 11. 2013)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
1 - 2 (25. 11. 2013)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
3 (25. 11. 2013)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
4 (27. 11. 2013)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
5 (27. 11. 2013)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
6 (27. 11. 2013)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
7 (27. 11. 2013)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
8 - 9 (27. 11. 2013)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
10 (27. 11. 2013)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
11 (27. 11. 2013)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
13 (27. 11. 2013)

17. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/
21 (27. 11. 2013)

18. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 2/
15 - 19 (27. 11. 2013)

19. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 3/
20 (27. 11. 2013)

20. Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 4/
22 (27. 11. 2013)

21. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
23 (27. 11. 2013)


ISP (login)