Hlasování
9. schůze, 16. 12. 2010

135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
203 - 210 (16. 12. 2010)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsaná dne 30. listopadu 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení
211 - 213 (16. 12. 2010)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze /sněmovní tisk 50/ - druhé čtení
214 (16. 12. 2010)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsaná dne 13. května 2010 v Bratislavě /sněmovní tisk 59/ - druhé čtení
215 (16. 12. 2010)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze /sněmovní tisk 60/ - druhé čtení
216 (16. 12. 2010)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu /sněmovní tisk 61/ - druhé čtení
217 (16. 12. 2010)

131. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2009 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2009 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 150/
218 (16. 12. 2010)

120. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 21/
219 (16. 12. 2010)

105. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
220 (16. 12. 2010)

106. Návrh na volbu člena Rady České televize
221 (16. 12. 2010)

107. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
222 (16. 12. 2010)

108. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
223 (16. 12. 2010)

110. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
224 (16. 12. 2010)

138. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
225 - 226 (16. 12. 2010)


ISP (login)