Hlasování
59. schůze, 20. 8. 2013

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky
6 (20. 8. 2013)

Dny hlasováníISP (login)