Hlasování
51. schůze, 14. 2. 2013

149. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012 /sněmovní tisk 747/
223 (14. 2. 2013)

Procedurální hlasování
224 (14. 2. 2013)

150. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013 /sněmovní tisk 889/
225 (14. 2. 2013)

151. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2011 /sněmovní tisk 750/
226 (14. 2. 2013)

152. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2012 /sněmovní tisk 809/
227 (14. 2. 2013)

153. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2012 /sněmovní tisk 810/
228 (14. 2. 2013)

154. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012 /sněmovní tisk 834/
229 (14. 2. 2013)

155. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013 /sněmovní tisk 886/
230 (14. 2. 2013)

143. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 667/
231 (14. 2. 2013)

144. Informace o podpořeném financování za rok 2011 /sněmovní tisk 696/
232 (14. 2. 2013)

145. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011 /sněmovní tisk 697/
233 (14. 2. 2013)

146. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 703/
234 (14. 2. 2013)

147. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 201 o pracovnících v cizí domácnosti spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci /sněmovní tisk 708/
235 (14. 2. 2013)

156. Souhrnná informace vlády České republiky o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč), která se předkládá Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 749/
236 (14. 2. 2013)

157. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011 /sněmovní tisk 751/
237 (14. 2. 2013)

158. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011 /sněmovní tisk 784/
238 (14. 2. 2013)

159. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011 /sněmovní tisk 792/
239 (14. 2. 2013)

160. Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření /sněmovní tisk 764/
240 (14. 2. 2013)

161. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 765/
241 (14. 2. 2013)

162. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 796/
242 - 243 (14. 2. 2013)

163. Dotační programy zemědělství pro rok 2013 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 879/
244 (14. 2. 2013)


ISP (login)