Hlasování
32. schůze, 15. 12. 2011

Procedurální hlasování
196 - 198 (15. 12. 2011)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
199 - 200 (15. 12. 2011)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 24. června 2011 v Prištině /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení
201 - 202 (15. 12. 2011)

122. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 /sněmovní tisk 356/
203 (15. 12. 2011)

123. Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 a vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 /sněmovní tisk 427/
204 (15. 12. 2011)

124. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 437/
205 - 206 (15. 12. 2011)

118. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 306/
207 (15. 12. 2011)

119. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010 /sněmovní tisk 467/
208 (15. 12. 2011)

Procedurální hlasování
209 - 210 (15. 12. 2011)

115. Návrh na potvrzení předsedů výborů
211 - 214 (15. 12. 2011)

105. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
215 - 216 (15. 12. 2011)

107. Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
217 (15. 12. 2011)

108. Návrh na volbu členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
218 (15. 12. 2011)

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
219 (15. 12. 2011)

110. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
220 (15. 12. 2011)

121. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010 /sněmovní tisk 468/
221 (15. 12. 2011)

125. Informace o podpořeném financování za rok 2010 /sněmovní tisk 381/
222 (15. 12. 2011)

126. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2010 /sněmovní tisk 382/
223 (15. 12. 2011)

130. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2011 /sněmovní tisk 472/
224 (15. 12. 2011)

131. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2011 /sněmovní tisk 482/
225 (15. 12. 2011)

132. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011 /sněmovní tisk 512/
226 (15. 12. 2011)

133. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 /sněmovní tisk 502/
227 (15. 12. 2011)

136. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2010 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 513/
228 (15. 12. 2011)

137. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 /sněmovní tisk 516/
229 - 230 (15. 12. 2011)

138. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2010 - září 2011 /sněmovní tisk 533/
231 (15. 12. 2011)

139. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
232 (15. 12. 2011)

140. Labská vodní cesta
233 (15. 12. 2011)


ISP (login)