Hlasování
32. schůze, 14. 12. 2011

89. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení
149 - 160 (14. 12. 2011)

82. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení
161 - 186 (14. 12. 2011)

83. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014 /sněmovní tisk 499/
187 - 188 (14. 12. 2011)

84. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014 /sněmovní tisk 504/
189 (14. 12. 2011)

85. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2012 /sněmovní tisk 517/
190 (14. 12. 2011)

86. Dotační programy zemědělství pro rok 2012 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 544/
191 (14. 12. 2011)

87. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2012 /sněmovní tisk 546/
192 (14. 12. 2011)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení
193 - 195 (14. 12. 2011)


ISP (login)