Hlasování
30. schůze, 9. 11. 2011

3. Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení
25 - 47 (9. 11. 2011)

Procedurální hlasování
48 (9. 11. 2011)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
49 - 50 (9. 11. 2011)

5. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - třetí čtení
51 - 86 (9. 11. 2011)

6. Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 364/ - třetí čtení
87 - 89 (9. 11. 2011)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení
90 - 94 (9. 11. 2011)

8. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení
95 - 103 (9. 11. 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - třetí čtení
104 - 138 (9. 11. 2011)

10. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení
139 - 142 (9. 11. 2011)

11. Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení
143 - 146 (9. 11. 2011)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení
147 - 153 (9. 11. 2011)

13. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení
154 - 198 (9. 11. 2011)

Dny hlasováníISP (login)