Hlasování
22. schůze, 9. 9. 2011

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení
122 - 132 (9. 9. 2011)

36. Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
133 - 143 (9. 9. 2011)

37. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - třetí čtení
144 - 149 (9. 9. 2011)

38. Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/ - třetí čtení
150 - 159 (9. 9. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - třetí čtení
160 - 165 (9. 9. 2011)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení
166 - 177 (9. 9. 2011)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
178 - 187 (9. 9. 2011)

42. Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení
188 - 192 (9. 9. 2011)


ISP (login)