Hlasování
21. schůze, 2. 9. 2011

Procedurální hlasování
10 (2. 9. 2011)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - druhé čtení
11 (2. 9. 2011)


ISP (login)