Hlasování
20. schůze, 13. 7. 2011

Procedurální hlasování
26 (13. 7. 2011)

7. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení
27 (13. 7. 2011)

Procedurální hlasování
28 (13. 7. 2011)

7. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení
29 - 33 (13. 7. 2011)

8. Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení
34 - 38 (13. 7. 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení
39 - 43 (13. 7. 2011)

10. Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení
44 - 46 (13. 7. 2011)

Procedurální hlasování
47 (13. 7. 2011)

11. Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení
48 - 49 (13. 7. 2011)

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - třetí čtení
50 - 56 (13. 7. 2011)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 319/ - třetí čtení
57 - 59 (13. 7. 2011)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení
60 - 63 (13. 7. 2011)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení
64 - 65 (13. 7. 2011)

16. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 33/ - třetí čtení
66 (13. 7. 2011)

Dny hlasováníISP (login)