Hlasování
2. schůze, 9. 7. 2010

Procedurální hlasování
34 - 35 (9. 7. 2010)

12. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
36 - 38 (9. 7. 2010)

13. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
39 - 53 (9. 7. 2010)

14. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny
54 - 55 (9. 7. 2010)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
56 (9. 7. 2010)

16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce policie
57 (9. 7. 2010)

17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
58 (9. 7. 2010)

18. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
59 (9. 7. 2010)

19. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
60 - 61 (9. 7. 2010)

21. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010
62 (9. 7. 2010)

Dny hlasováníISP (login)