Hlasování
19. schůze, 8. 6. 2011

Procedurální hlasování
31 - 32 (8. 6. 2011)

34. Vládní návrh občanského zákoníku /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení
33 - 37 (8. 6. 2011)

99. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
38 (8. 6. 2011)

100. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
39 (8. 6. 2011)

102. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
40 (8. 6. 2011)

103. Návrh na volbu členů Rady České televize
41 (8. 6. 2011)

35. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení
42 - 45 (8. 6. 2011)

36. Vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení
46 - 47 (8. 6. 2011)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení
48 - 49 (8. 6. 2011)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
50 - 51 (8. 6. 2011)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení
52 - 54 (8. 6. 2011)

33. Vládní návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
55 - 56 (8. 6. 2011)


ISP (login)