Hlasování
1. schůze, 24. 6. 2010

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
3 (24. 6. 2010)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
4 (24. 6. 2010)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
5 - 8 (24. 6. 2010)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
9 (24. 6. 2010)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
10 (24. 6. 2010)

Procedurální hlasování
11 (24. 6. 2010)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
12 (24. 6. 2010)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
13 - 16 (24. 6. 2010)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
17 (24. 6. 2010)

Dny hlasováníISP (login)