Hlasování poslance
Petr Jalowiczor
25. schůze, 5. 11. 2011

101. Sloučená rozprava k bodům 87 až 100
296 - 301 (5. 11. 2011)


ISP (login)