Hlasování poslance
Jan Florián
57. schůze, 8. 8. 2013

Procedurální hlasování
12 - 13 (8. 8. 2013)

24. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 7344/
14 (8. 8. 2013)

3. Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem
15 (8. 8. 2013)

23. Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení
16 - 38 (8. 8. 2013)

7. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení
39 - 41 (8. 8. 2013)

Procedurální hlasování
42 (8. 8. 2013)

7. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení
43 - 44 (8. 8. 2013)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení
45 - 47 (8. 8. 2013)

9. Senátní návrh zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
48 - 51 (8. 8. 2013)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení
52 - 53 (8. 8. 2013)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - třetí čtení
54 - 65 (8. 8. 2013)

12. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - třetí čtení
66 - 70 (8. 8. 2013)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - třetí čtení
71 - 75 (8. 8. 2013)

14. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - třetí čtení
76 (8. 8. 2013)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - třetí čtení
77 (8. 8. 2013)

16. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - třetí čtení
78 - 86 (8. 8. 2013)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - třetí čtení
87 - 90 (8. 8. 2013)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - třetí čtení
91 - 92 (8. 8. 2013)

19. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - třetí čtení
93 - 98 (8. 8. 2013)

20. Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti /sněmovní tisk 989/ - třetí čtení
99 - 110 (8. 8. 2013)

21. Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení
111 - 112 (8. 8. 2013)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení
113 - 115 (8. 8. 2013)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení
116 - 118 (8. 8. 2013)

Procedurální hlasování
119 - 120 (8. 8. 2013)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení
121 - 122 (8. 8. 2013)


ISP (login)