Hlasování poslance
Jan Florián
51. schůze, 19. 2. 2013

Procedurální hlasování
267 - 277 (19. 2. 2013)

178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/ - třetí čtení
278 - 282 (19. 2. 2013)

180. Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
283 (19. 2. 2013)

133. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
284 - 285 (19. 2. 2013)

135. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
286 (19. 2. 2013)

136. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
287 (19. 2. 2013)

137. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
288 (19. 2. 2013)

138. Návrh na volbu člena Rady České televize
289 (19. 2. 2013)

139. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
290 (19. 2. 2013)

140. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
291 (19. 2. 2013)

142. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
292 (19. 2. 2013)

175. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
293 (19. 2. 2013)

179. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014 /sněmovní tisk 920/
294 (19. 2. 2013)

Procedurální hlasování
295 (19. 2. 2013)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/5/ - zamítnutý Senátem
296 - 297 (19. 2. 2013)

3. Návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/3/ - vrácený Senátem
298 - 300 (19. 2. 2013)

4. Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/5/ - vrácený Senátem
301 - 302 (19. 2. 2013)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 700/6/ - vrácený Senátem
303 - 304 (19. 2. 2013)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/3/ - vrácený Senátem
305 (19. 2. 2013)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/4/ - vrácený Senátem
306 - 311 (19. 2. 2013)

Procedurální hlasování
312 - 313 (19. 2. 2013)

127. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/ - třetí čtení
314 - 316 (19. 2. 2013)


ISP (login)