Hlasování poslance
Jan Florián
40. schůze, 7. 6. 2012

Procedurální hlasování
42 - 44 (7. 6. 2012)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
45 (7. 6. 2012)

102. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 /sněmovní tisk 650/
46 (7. 6. 2012)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení
47 - 49 (7. 6. 2012)


ISP (login)