Hlasování poslance
Jan Florián
16. schůze, 5. 5. 2011

Procedurální hlasování
108 - 110 (5. 5. 2011)

100. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010
111 (5. 5. 2011)

101. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009
112 (5. 5. 2011)

99. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání
113 (5. 5. 2011)

106. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 /sněmovní tisk 293/
114 (5. 5. 2011)

107. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 /sněmovní tisk 307/
115 (5. 5. 2011)

108. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2010 /sněmovní tisk 273/
116 (5. 5. 2011)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení
117 (5. 5. 2011)

93. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
118 - 119 (5. 5. 2011)

95. Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
120 (5. 5. 2011)

96. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
121 (5. 5. 2011)

97. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
122 (5. 5. 2011)


ISP (login)