Hlasování poslance
Jan Florián
14. schůze, 23. 3. 2011

Procedurální hlasování
103 - 104 (23. 3. 2011)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení
105 - 106 (23. 3. 2011)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - třetí čtení
107 - 111 (23. 3. 2011)

65. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení
112 - 113 (23. 3. 2011)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení
114 - 116 (23. 3. 2011)

69. Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - třetí čtení
117 - 118 (23. 3. 2011)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení
119 (23. 3. 2011)

71. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
120 - 121 (23. 3. 2011)

73. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení
122 - 124 (23. 3. 2011)

88. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009 /sněmovní tisk 37/
125 (23. 3. 2011)

97. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 194/
126 (23. 3. 2011)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení
127 (23. 3. 2011)

40. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení
128 - 130 (23. 3. 2011)

89. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 64/
131 (23. 3. 2011)

90. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 69/
132 (23. 3. 2011)

91. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009 /sněmovní tisk 75/
133 (23. 3. 2011)

93. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 /sněmovní tisk 114/
134 (23. 3. 2011)

94. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2009 /sněmovní tisk 123/
135 (23. 3. 2011)

95. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2009 /sněmovní tisk 147/
136 - 138 (23. 3. 2011)

96. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 /sněmovní tisk 149/
139 (23. 3. 2011)

74. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
140 (23. 3. 2011)

75. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
141 (23. 3. 2011)

76. Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
142 - 143 (23. 3. 2011)

77. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
144 (23. 3. 2011)

78. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
145 (23. 3. 2011)

108. Informace předsedy vlády Petra Nečase o pozici České republiky na jednání Evropské rady
146 (23. 3. 2011)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku 25. června 2005 /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení
147 (23. 3. 2011)

49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci /sněmovní tisk 151/ - druhé čtení
148 (23. 3. 2011)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku /sněmovní tisk 182/ - druhé čtení
149 (23. 3. 2011)


ISP (login)