Hlasování poslance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
46. schůze, 18. 9. 2012

Procedurální hlasování
1 - 43 (18. 9. 2012)

1. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení
44 - 52 (18. 9. 2012)

40. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů /sněmovní tisk 772/ - prvé čtení
53 - 55 (18. 9. 2012)


ISP (login)