Hlasování poslance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
42. schůze, 18. 7. 2012

3. Vládní návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/ - třetí čtení
3 - 6 (18. 7. 2012)

4. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/ - třetí čtení
7 - 12 (18. 7. 2012)

Dny hlasováníISP (login)