Hlasování poslance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
3. schůze

Procedurální hlasování
1 - 3 (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
4 - 5 (10. 8. 2010)

2. Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání
6 (10. 8. 2010)


ISP (login)