Hlasování poslance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
29. schůze, 3. 11. 2011

Procedurální hlasování
1 - 2 (3. 11. 2011)

Dny hlasováníISP (login)