Hlasování poslance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
20. schůze, 12. 7. 2011

Procedurální hlasování
1 - 5 (12. 7. 2011)

1. Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení
6 - 9 (12. 7. 2011)

2. Vládní návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení
10 - 12 (12. 7. 2011)

3. Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
13 - 15 (12. 7. 2011)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení
16 - 18 (12. 7. 2011)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
19 - 21 (12. 7. 2011)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení
22 - 25 (12. 7. 2011)

Dny hlasováníISP (login)