Hlasování poslance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
15. schůze, 24. 3. 2011

Procedurální hlasování
1 - 2 (24. 3. 2011)

Dny hlasováníISP (login)