Hlasování poslance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
10. schůze

Procedurální hlasování
1 - 3 (21. 12. 2010)


ISP (login)