Hlasování poslankyně
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
4. schůze, 7. 9. 2010

Procedurální hlasování
1 - 3 (7. 9. 2010)

1. Návrh na volbu veřejného ochránce práv
4 - 5 (7. 9. 2010)

2. Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení
6 - 9 (7. 9. 2010)

Dny hlasováníISP (login)