Hlasování poslankyně
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
33. schůze, 1. 2. 2012

4. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení
30 (1. 2. 2012)

16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení
31 (1. 2. 2012)

17. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení
32 - 33 (1. 2. 2012)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 558/ - prvé čtení
34 (1. 2. 2012)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení
35 (1. 2. 2012)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení
36 - 37 (1. 2. 2012)

16. Vládní návrh zákona o zásluhách Václava Havla /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení
38 - 39 (1. 2. 2012)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), a další související zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení
40 (1. 2. 2012)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
41 - 43 (1. 2. 2012)

21. Vládní návrh zákona o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení
44 - 45 (1. 2. 2012)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení
46 - 47 (1. 2. 2012)

31. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení
48 (1. 2. 2012)

23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení
49 - 58 (1. 2. 2012)


ISP (login)