Hlasování poslankyně
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
31. schůze, 9. 11. 2011

Procedurální hlasování
1 - 5 (9. 11. 2011)

1. Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 450/ - třetí čtení
6 - 7 (9. 11. 2011)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení
8 - 12 (9. 11. 2011)

3. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení
13 - 15 (9. 11. 2011)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení
16 - 17 (9. 11. 2011)

Dny hlasováníISP (login)