Hlasování poslankyně
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
2. schůze, 7. 7. 2010

Procedurální hlasování
1 - 3 (7. 7. 2010)

1. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
4 (7. 7. 2010)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
5 - 20 (7. 7. 2010)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)
21 - 26 (7. 7. 2010)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
27 - 30 (7. 7. 2010)

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby
31 (7. 7. 2010)

9. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
32 (7. 7. 2010)

12. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
33 (7. 7. 2010)

Dny hlasováníISP (login)