Hlasování
7. schůze, 12. 12. 2006

Procedurální hlasování
134 - 137 (12. 12. 2006)

37. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
138 (12. 12. 2006)

41. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce
139 (12. 12. 2006)

65. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 /sněmovní tisk 89/ - třetí čtení
140 (12. 12. 2006)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení
141 (12. 12. 2006)

67. Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení
142 - 151 (12. 12. 2006)

72. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 36/3/ - vrácený Senátem
152 - 153 (12. 12. 2006)

34. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 /sněmovní tisk 54/
154 - 160 (12. 12. 2006)


ISP (login)