Hlasování
7. schůze, 5. 12. 2006

Procedurální hlasování
107 - 111 (5. 12. 2006)

19. Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/ - prvé čtení
112 - 113 (5. 12. 2006)

56. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/
114 - 119 (5. 12. 2006)

43. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 12/
120 (5. 12. 2006)

44. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 13/
121 (5. 12. 2006)


ISP (login)