Hlasování
7. schůze, 1. 12. 2006

Procedurální hlasování
76 - 77 (1. 12. 2006)

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení
78 - 79 (1. 12. 2006)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení
80 - 81 (1. 12. 2006)

31. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - třetí čtení
82 - 96 (1. 12. 2006)

50. Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a USA o možnosti zřízení vojenské základny USA na území České republiky
97 - 98 (1. 12. 2006)

51. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 /sněmovní tisk 56/
99 (1. 12. 2006)

52. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 /sněmovní tisk 28/
100 (1. 12. 2006)

53. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2005 - 2006 /sněmovní tisk 50/
101 (1. 12. 2006)

54. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
102 (1. 12. 2006)

55. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005 /sněmovní tisk 51/
103 (1. 12. 2006)

57. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 74/
104 - 105 (1. 12. 2006)

58. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 75/
106 (1. 12. 2006)


ISP (login)