Hlasování
7. schůze, 30. 11. 2006

Procedurální hlasování
53 - 59 (30. 11. 2006)

15. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
60 (30. 11. 2006)

26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
61 (30. 11. 2006)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení
62 (30. 11. 2006)

28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení
63 - 64 (30. 11. 2006)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení
65 (30. 11. 2006)

42. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 13 ze dne 15. srpna 2006
66 (30. 11. 2006)

Procedurální hlasování
67 - 68 (30. 11. 2006)

45. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/
69 (30. 11. 2006)

46. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 /sněmovní tisk 35/
70 (30. 11. 2006)

47. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 39/
71 (30. 11. 2006)

48. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006) /sněmovní tisk 47/
72 (30. 11. 2006)

49. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/
73 (30. 11. 2006)

61. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
74 - 75 (30. 11. 2006)


ISP (login)