Hlasování
32. schůze, 4. 6. 2008

Procedurální hlasování
44 - 58 (4. 6. 2008)

49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
59 - 69 (4. 6. 2008)

21. Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení
70 (4. 6. 2008)

89. Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2008 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 434/
71 - 73 (4. 6. 2008)

107. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 8 ze dne 14. srpna 2006
74 - 77 (4. 6. 2008)


ISP (login)