Hlasování
32. schůze, 3. 6. 2008

Procedurální hlasování
1 - 39 (3. 6. 2008)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 471 ve výborech Poslanecké sněmovny
40 (3. 6. 2008)

3. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/5/ - vráceno prezidentem
41 - 43 (3. 6. 2008)


ISP (login)