Hlasování
28. schůze, 1. 4. 2008

Procedurální hlasování
266 - 280 (1. 4. 2008)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
281 - 299 (1. 4. 2008)

83. Návrh Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu
300 - 311 (1. 4. 2008)

Procedurální hlasování
312 (1. 4. 2008)


ISP (login)