Hlasování
23. schůze, 30. 11. 2007

Procedurální hlasování
102 - 110 (30. 11. 2007)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 348/ - prvé čtení
111 (30. 11. 2007)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení
112 - 116 (30. 11. 2007)

73. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 /sněmovní tisk 317/
117 (30. 11. 2007)

89. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
118 (30. 11. 2007)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení
119 (30. 11. 2007)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
120 (30. 11. 2007)

61. Usnesení Poslanecké sněmovny u příležitosti 75. výročí hladomoru na Ukrajině v letech 1932 - 1933
121 (30. 11. 2007)

62. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007 /sněmovní tisk 229/
122 (30. 11. 2007)

63. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 271/
123 (30. 11. 2007)

64. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 252/
124 (30. 11. 2007)

65. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2006 /sněmovní tisk 272/
125 (30. 11. 2007)

66. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006 /sněmovní tisk 282/
126 - 127 (30. 11. 2007)

67. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/
128 (30. 11. 2007)

68. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 /sněmovní tisk 291/
129 - 130 (30. 11. 2007)

69. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2007) /sněmovní tisk 302/
131 - 133 (30. 11. 2007)

70. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 /sněmovní tisk 303/
134 (30. 11. 2007)

71. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2006 - 2007 /sněmovní tisk 304/
135 (30. 11. 2007)

72. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
136 (30. 11. 2007)

Procedurální hlasování
137 (30. 11. 2007)

75. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2007 /sněmovní tisk 339/
138 (30. 11. 2007)


ISP (login)