Hlasování
23. schůze, 5. 12. 2007

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení
139 (5. 12. 2007)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - druhé čtení
140 (5. 12. 2007)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení
141 (5. 12. 2007)

77. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 /sněmovní tisk 347/
142 - 147 (5. 12. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
148 - 208 (5. 12. 2007)

Procedurální hlasování
209 (5. 12. 2007)

43. Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2009 a 2010 /sněmovní tisk 300/
210 (5. 12. 2007)

44. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 /sněmovní tisk 310/
211 - 212 (5. 12. 2007)

45. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008 /sněmovní tisk 318/
213 - 217 (5. 12. 2007)


ISP (login)