Hlasování
21. schůze, 27. 9. 2007

26. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
69 - 70 (27. 9. 2007)

23. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
71 (27. 9. 2007)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení
72 - 87 (27. 9. 2007)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení
88 - 93 (27. 9. 2007)

Procedurální hlasování
94 (27. 9. 2007)

Mohlo by vás zajímatISP (login)