Hlasování
2. schůze, 13. 9. 2006

6. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
26 - 40 (13. 9. 2006)


ISP (login)