Hlasování
15. schůze, 19. 6. 2007

Procedurální hlasování
161 - 162 (19. 6. 2007)

32. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení
163 - 173 (19. 6. 2007)

68. Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení
174 - 175 (19. 6. 2007)

37. Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení
176 - 181 (19. 6. 2007)

59. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 198/
182 - 183 (19. 6. 2007)

23. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení
184 (19. 6. 2007)

39. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
185 - 186 (19. 6. 2007)

41. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu
187 (19. 6. 2007)

42. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
188 (19. 6. 2007)

43. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
189 (19. 6. 2007)

44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady České konsolidační agentury
190 (19. 6. 2007)

45. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
191 (19. 6. 2007)


ISP (login)