Hlasování
14. schůze, 3. 5. 2007

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
211 - 213 (3. 5. 2007)

72. Informace vlády o postupu čerpání fondů EU
214 (3. 5. 2007)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ - druhé čtení
215 (3. 5. 2007)


ISP (login)