Hlasování
1. schůze, 15. 8. 2006

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
17 - 18 (15. 8. 2006)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
19 - 36 (15. 8. 2006)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
37 - 38 (15. 8. 2006)


ISP (login)