Hlasování poslance
JUDr. Jiří Polanský
1. schůze

Procedurální hlasování
6 - 7 (14. 7. 2006)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
1 (27. 6. 2006)

4. Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru
2 (27. 6. 2006)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
3 (29. 6. 2006)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
4 (29. 6. 2006)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
5 (29. 6. 2006)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
8 (14. 7. 2006), 9 - 11 (28. 7. 2006), 12 (4. 8. 2006)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
13 (14. 8. 2006)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
14 (14. 8. 2006)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
15 - 16 (14. 8. 2006)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
17 - 18 (15. 8. 2006)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
19 - 36 (15. 8. 2006)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
37 - 38 (15. 8. 2006)


ISP (login)