Hlasování poslance
Bc. Zdeněk Lhota
2. schůze

Procedurální hlasování
1 - 3 (29. 8. 2006), 7 (12. 9. 2006), 41 (15. 9. 2006)

1. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2006 (2. až 4. volební období)
4 (29. 8. 2006), 8 (12. 9. 2006)

2. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006
5 (29. 8. 2006)

3. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
6 (29. 8. 2006)

4. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
10 - 25 (12. 9. 2006)

6. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
26 - 40 (13. 9. 2006)

8. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
9 (12. 9. 2006), 42 - 45 (15. 9. 2006)

9. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
46 (15. 9. 2006)

10. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání
47 - 48 (15. 9. 2006)


ISP (login)