Hlasování poslankyně
Ing. Kateřina Konečná
2. schůze, 12. 9. 2006

Procedurální hlasování
7 (12. 9. 2006)

1. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2006 (2. až 4. volební období)
8 (12. 9. 2006)

8. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
9 (12. 9. 2006)

4. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny
10 - 25 (12. 9. 2006)


ISP (login)