Hlasování
8. schůze, 10. 12. 2002

Procedurální hlasování
177 - 179 (10. 12. 2002)

88. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení
180 - 181 (10. 12. 2002)

53. Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje
182 - 192 (10. 12. 2002)

56. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
193 - 194 (10. 12. 2002)

84. Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
195 - 202 (10. 12. 2002)

58. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
203 (10. 12. 2002)

59. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
204 (10. 12. 2002)

58. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
205 (10. 12. 2002)

60. Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce
206 (10. 12. 2002)

61. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
207 - 208 (10. 12. 2002)

63. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
209 (10. 12. 2002)


ISP (login)