Hlasování
8. schůze, 4. 12. 2002

Procedurální hlasování
140 (4. 12. 2002)

83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení
141 (4. 12. 2002)

64. Návrh způsobu podávání návrhů na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
142 (4. 12. 2002)

Procedurální hlasování
143 (4. 12. 2002)

68. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2001 - 2002 /sněmovní tisk 75/
144 (4. 12. 2002)

69. Návrh na stanovení odměny členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky
145 (4. 12. 2002)

70. Informace o financování vývozu se státní podporou za I. pololetí roku 2002 /sněmovní tisk 78/
146 (4. 12. 2002)

71. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2002) /sněmovní tisk 79/
147 (4. 12. 2002)

72. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2003 /sněmovní tisk 80/
148 (4. 12. 2002)

73. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2002 /sněmovní tisk 100/
149 - 151 (4. 12. 2002)

Procedurální hlasování
152 (4. 12. 2002)

74. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2001 /sněmovní tisk 103/
153 (4. 12. 2002)

75. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna 2002 do 30. června 2002 /sněmovní tisk 110/
154 (4. 12. 2002)

76. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 137/
155 (4. 12. 2002)

77. Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 138/
156 (4. 12. 2002)

92. Výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí za rok 1999, 2000 a 2001 – doplnění
157 (4. 12. 2002)

5. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení
158 - 159 (4. 12. 2002)

67. Návrh změn Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 77/
160 (4. 12. 2002)

Procedurální hlasování
161 (4. 12. 2002)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení
162 - 164 (4. 12. 2002)

55. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky
165 (4. 12. 2002)

Procedurální hlasování
166 (4. 12. 2002)

78. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
167 (4. 12. 2002)

Procedurální hlasování
168 (4. 12. 2002)

78. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
169 - 171 (4. 12. 2002)


ISP (login)