Hlasování
6. schůze, 22. 10. 2002

44. Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce
223 (22. 10. 2002)

51. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
224 (22. 10. 2002)

52. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
225 (22. 10. 2002)

53. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
226 (22. 10. 2002)

70. Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2001 /sněmovní tisk 34/
227 - 228 (22. 10. 2002)

29. Návrh poslanců Martina Kocourka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení
229 (22. 10. 2002)

Procedurální hlasování
230 (22. 10. 2002)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) /sněmovní tisk 63/ - třetí čtení
231 - 232 (22. 10. 2002)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - třetí čtení
233 (22. 10. 2002)


ISP (login)